Samenwerkingsovereenkomst - Voorwaarden

 

Artikel 1:

Binnen het kader van het project ‘Verkeerspark’ verbindt Hivro vzw. zich ertoe om haar verkeerspark uit te lenen aan de scholen teneinde de jongeren veilig in het verkeer te brengen.

 

Artikel 2:

Er zal een vaste onkostenvergoeding gevraagd worden van € 50, bij meerdere opeenvolgende dagen € 20 per bijkomende dag aan de Willebroekse scholen;

scholen buiten Willebroek zullen een prijsofferte ontvangen.

 

Artikel 3:

De scholen zullen bij het opstellen en afbreken van het verkeerspark één of meerdere personen ter beschikking stellen (dit kan een leerkracht, klusjesman/

klusjesvrouw of ….zijn).

 

Artikel 4:

Tijdens de speeltijd of tijdens de middagpauze zal er geen enkele leerling op het verkeersparcours toegelaten worden.  De school zal ervoor zorgen dat dit ook zo wordt nageleefd.

 

Artikel 5:

Bij vrijwillige beschadiging van het verkeerspark zullen de herstelkosten doorgerekend worden aan de school.

 

Artikel 6:

Het uitlenen van het verkeerspark zal geschieden op de overeengekomen locatie en data.

 

Artikel 7:

Bij de eerste opstelling zal er een vertegenwoordiger van Hivro aanwezig zijn om aan de verantwoordelijke van de school of verkeersouders de gepaste uitleg te verschaffen

(training van 1 uur, deze zal gratis zijn).

Bijkomende educatie-uren zullen verrekend worden aan € 5 per uur per persoon.

 

Artikel 8:

De tweede genoemde verklaart één of meerdere medewerkers ter beschikking te stellen, toezicht te houden op het verkeerspark, dit tijdens de tijd in bruikleen.

 

Artikel 9:

Inhoud mobiel verkeerspark: zie inventarislijst in aanhangwagen.

 

Artikel 10:

Hivro vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

Artikel 11:

Deze samenwerkingsovereenkomst kan op ieder ogenblik door elk van de

contracterende partijen ontbonden worden, zonder opzegtermijn of verantwoording.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hivro’s verkeersteam.

 

Sponsors

Bezoek ons op Facebook

Facebook Image